Dětské centrum Domeček, Ostrava

 
Dětské centrum Domeček poskytuje zdravotní služby a zaopatření dětem zpravidla do 3 let věku, které nemohou vyrůstat v rodinném prostředí, zejména dětem týraným, zanedbávaným, zneužívaným a ohroženým ve vývoji nevhodným sociálním prostředím, nebo dětem zdravotně postiženým. 
 
Nadační fond Podej Ruku Dětem - Dětské centrum Domeček, Ostrava
 
 
 
OSTRAVA!!! - Dětské centrum Domeček, Ostrava
 
Moravskoslezský kraj - Dětské centrum Domeček, Ostrava
 
 
 
 
 
 
 

Aktuality

Již po druhé proběhla letos charitativní akce „Strom splněných přání“ , kterou uspořádal ostravský Avion. V rámci této akce návštěvníci obchodního centra splnili vánoční přání našim dětem nákupem dárků, které si děti sami vysnili. Kromě těchto dárků k nám zamířily i věci potřebné pro každodenní fungování např. osušky, ručníky, hrníčky nebo deky, ty věnovala místní pobočka řetězce IKEA. Všem dárcům ze srdce děkujeme a přejeme jim krásné a pohodové vánoční svátky a v novém roce jen to dobré.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zaměstnanci odboru strategického rozvoje, odd. Zprostředkujícího subjektu ITI a Firemní školky MMO a kolektiv Městského ateliéru prostorového plánování a architektury MMO navštívili naše zařízení s cílem obdarovat a potěšit naše děti dárky pod vánoční stromeček, za což jim patří veliké poděkování. Všem dárcům přejeme krásné a pohodové vánoce a v novém roce jen dobré dny.
 
 
Zaměstnanci firmy Gearkworks Ostrava potěšila naše děti na Vánoce krásnými dary . Děkujeme zaměstnancům a jejich rodinám za jejich vstřícnost a přejeme jim krásné prožití vánočních svátků a v Novém roce splnění všech přání.
 
 
 
Již šestým rokem nás v době předvánoční navštívili zástupci Úřadu Ostrava-Jih, aby potěšili naše děti přinesenými dárečky. Tyto dárečky spolu s ostatními dárky děti o Štědrém dnu naleznou pod vánočním stromečkem, tak jako i mnohé děti ve svých rodinách. Děkujeme zástupcům Úřadu Ostrava-Jih, že myslí na děti, které nemohou trávit Vánoce v kruhu svých nejbližších.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MIKULÁŠI, ČERTE, ANDĚLI,
děkujeme za návštěvu !!!
děti z Domečku
 
 
 
Mikuláši, Čerte, Anděli, děkujeme za návštěvu!!! Děti z Domečku
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V letošním roce našim dětem přispěli dva významní dárci nemalé částky. Nadační fond Eximhelps věnoval částku Kč 60 000,- na pořízení dětské polohovací židličky pro handicapované děti. U příležitosti Dnů NATO nás opět navštívili letci armády USA, kteří přispěli částkou Kč 57 700,- k využití pro potřeby našich dětí.
Dárcům děkujeme za jejich vstřícnost.
 
 
 
 

Kontakty

 
 
Dětské centrum DOMEČEK,
příspěvková organizace

Jedličkova 5
700 44 Ostrava - Zábřeh


+420 595 705 301

detsky.domov@ddpd3.cz

ID datové schránky: je9vx65
Bankovní spojení: KB Ostrava 10523761/0100
IČ 706 31 956
 
 
 
Napište nám