+420 595 705 301

Dětské centrum Domeček, Ostrava

Dětské centrum Domeček poskytuje zdravotní služby a zaopatření dětem zpravidla do 3 let věku, které nemohou vyrůstat v rodinném prostředí, zejména dětem týraným, zanedbávaným, zneužívaným a ohroženým ve vývoji nevhodným sociálním prostředím, nebo dětem zdravotně postiženým.

Dětské centrum Domeček

Služby

Zdravotní služby (domácí zdravotní péče, dlouhodobá lůžková péče), sociální terénní služba.

Rehabilitace

Poskytujeme léčebnou rehabilitaci dětem od novorozeneckého věku do 5 let.

Pěstounská péče

Uzavírání dohod s pěstouny. Jsme osobou pověřenou k výkonu sociálně-právní ochrany dětí.

Aktuality

Nabídka volné pracovní pozice:

Kontakty

Dětské centrum DOMEČEK, příspěvková organizace
Jedličkova 5
700 30 Ostrava-Zábřeh

+420 595 705 301

i
IČ: 706 31 956
ID datové schránky: je9vx65
Bankovní spojení: KB Ostrava 10523761/0100

Napište nám

GDPR