+420 595 705 301

Terénní odlehčovací služby

Poskytujeme terénní odlehčovací službu pro rodiny s dětmi s postižením od narození do 18 let. 

Cílem odlehčovací služby je krátkodobě zajistit péči o dítě se zdravotním či jiným postižením, o které se běžně starají jeho rodiče. Pracovnice terénní odlehčovací služby dochází za dítětem do jeho domácího prostředí a věnuje se mu podle jeho individuálních potřeb.  Rodina si tak může na chvíli odpočinout nebo vyřídit potřebné osobní záležitosti.

Cílovou skupinou jsou děti ve věku od 0–18 let, které jsou zároveň osobou:

  • s chronickým onemocněním,
  • se zdravotním postižením,
  • s tělesným postižením,
  • s mentálním postižením,
  • se zrakovým postižením,
  • se sluchovým postižením,
  • s kombinovaným postižením,
  • s jiným zdravotním postižením.

 

Terénní odlehčovací služby jsou poskytovány v přirozeném prostředí dítěte, tzn. zpravidla v domácnosti pečující osoby, která o dítě jinak běžně pečuje, případně v místech, kde se dítě běžně pohybuje.

 

Terénní odlehčovací služby poskytujeme na území Statutárního města Ostravy, a to v pracovní dny od pondělí do pátku od 7:00 do 18:00 hodin.

 

Ceník terénní odlehčovací služby platný od 1. 7. 2021:

Doba poskytované služby bez přerušení
1. hodina Od 1 hodiny do 2 hodin Od 2 hodin do 6 hodin Více než 6 hodin
80 Kč za hodinu 70 Kč za hodinu 60 Kč za hodinu 50 Kč za hodinu

 

Více informací poskytne sociální pracovník Mgr. Petr Popek, tel. 595 705 321, e-mail: petr.popek@ddpd3.cz