+420 595 705 301

Dlouhodobá lůžková péče

Rodinám, které pečující o dítě se zdravotním postižením nabízíme pomoc formou dlouhodobé lůžkové péče pro děti od 0 do 18 let.

Pro přijetí dítěte je potřeba doporučení vystavené praktickým lékařem pro děti a dorost, případně jiným odborným lékařem.

Dětem poskytujeme komplexní zdravotní a nepřetržitou ošetřovatelskou péči, kterou zajišťuje dětský lékař, všeobecné a dětské sestry, fyzioterapeut, nutriční terapeut, klinický psycholog a zdravotně sociální pracovník.