+420 595 705 301

Pěstounská péče Ostrava

Dětské centrum Domeček, příspěvková organizace, je osobou pověřenou k výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Od dubna roku 2013 je možné s námi uzavřít Dohodu o výkonu pěstounské péče. Na základě uzavření Dohody Vás bude doprovázet klíčový sociální pracovník.

K 1. 1. 2019 máme obsazenou kapacitu pro uzavírání dohod s pěstouny, a to z důvodu personálního obsazení. Pro uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče máme určeného 1 sociálního pracovníka.

V případě, že budeme moct uzavřít další dohody o výkonu pěstounské péče, budeme vás o tomto na našich stránkách informovat.