+420 595 705 301

Pěstounská péče Ostrava

Dětské centrum Domeček, příspěvková organizace, je osobou pověřenou k výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Od dubna roku 2013 je možné s námi uzavřít Dohodu o výkonu pěstounské péče. Na základě uzavření Dohody Vás bude doprovázet klíčový sociální pracovník.

Od 2.1.2024 se mám uvolnila kapacita k uzavírání Dohod o výkonu pěstounské péče.

Více informací poskytne sociální pracovnice Mgr. Jana Šimončičová, tel. 595 705 327, e-mail: jana.simoncicova@ddpd3.cz