+420 595 705 301

Dětské centrum v Ostravě – základní údaje

Dětské centrum Domeček je příspěvkovou organizací Statutárního město Ostrava.

Jsme registrovaným poskytovatelem zdravotních služeb v oblastech:

  • specializované léčebně rehabilitační péče – ambulantní fyzioterapie,
  • domácí léčebně rehabilitační péče – fyzioterapie v domácím prostředí,
  • dlouhodobá lůžková péče pro děti,
  • domácí ošetřovatelská péče,
  • dětský domov pro děti do 3 let.

Jsme registrovaným poskytovatelem sociálních služeb:

  • terénní odlehčovací služby.

Máme pověření k výkonu sociálně-právní ochrany:

  • vyhledávání dětí, na které se sociálně-právní ochrana zaměřuje,
  • pomoc rodičům při řešení problémů souvisejících s péčí o dítě,
  • poradenství rodičům při péči o dítě se zdravotním postižením,
  • uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče a provázení pěstounů.