+420 595 705 301

Dětské centrum v Ostravě – základní údaje

Dětské centrum Domeček poskytuje zdravotní služby a zaopatření dětem zpravidla do 3 let věku, které nemohou vyrůstat v rodinném prostředí, zejména dětem týraným, zanedbávaným, zneužívaným a ohroženým ve vývoji nevhodným sociálním prostředím, nebo dětem zdravotně postiženým.

Kapacita Dětského centra je 22 lůžek. Dále poskytujeme též ubytování ženám v průběhu těhotenství, je-li z důvodu jejich nepříznivé životní situaci ohroženo jejich zdraví.

Dětské centrum Domeček je příspěvkovou organizací Statutárního město Ostrava. V rámci Dětského centra provozujeme  rehabilitační ambulanci.