+420 595 705 301

Aktuality

Domeček se prezentoval na akci Lidé lidem

Dne 20. 6. 2024 se konal 13. ročník akce Lidé lidem. Na stánku pracovní skupiny Občané s mentálním, tělesným a kombinovaným představením “Žijeme s vámi” se představilo mnoho organizací a nechybělo ani Dětské centrum Domeček. Představili jsme naše zdravotní i sociální služby. Dopoledne byla akce zaměřena převážně na žáky základních a středních škol, pro které byly připraveny zajímavé úkoly a odpoledne pro širokou veřejnost s bohatým doprovodným programem.

Článek o DC Domeček ve Vítkovickém zpravodaji

V červnovém čísle Vítkovického zpravodaje si můžete přečíst rozhovor s naší ředitelkou Janou Schikorovou o službách, které Dětské centrum Domeček nabízí.

Elektronická verze zpravodaje je ke stažení na webových stránkách Městského obvodu Vítkovice.

Setkání Center komplexní péče

Zúčastnili jsme se setkání Center komplexní péče, které se konalo  9. 4. 2024 v Praze pod záštitou Nadace Sirius. Na akci určené organizacím zdravotních a sociálních služeb pro děti se zdravotním znevýhodněním byl představen koncept “centra komplexní péče”.

Posláním center komplexní péče o děti má být zajištění takové komplexní zdravotně-sociální péče, aby byly vytvořeny co nejvhodnější podmínky pro dlouhodobé setrvání dítěte s vážným zdravotním omezením v jeho biologické (nebo náhradní) rodině. Hlavním principem center komplexní péče o děti má být poskytování komplexní nabídky služeb v co nejméně omezujícím prostředí při zajištění kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb dítěti a jeho rodině. Základním cílem zřízení center komplexní péče o děti má být zajištění zdravotní péče s možností doplnění dalších služeb tak, aby dítě a rodina byly podpořeny komplexně.

Organizace, které již prošly transformací zde představily svou činnost, mezi jinými  představila ředitelka Dětského centra Domeček, p.o., Jana Schikorová i činnost naší organizace.

Poděkování za akci HR Love

Dne 22. 2. 2024 se v Klubu Fabric v Ostravě konal druhý ročník akce HR Love. Tato akce byla organizována pro personalisty a odborníky z oblasti HR a L&D a měla také charitativní přesah.  Odborný program byl zaměřen na moderní technologie a nové vlny v HR. Část vstupného byla věnována Dětskému centru Domeček, p.o. na zakoupení vybavení pro děti s postižením. Za Dětské centrum Domeček jsme byli na akci celý den a představili všechny zdravotní, ale i sociální služby našeho centra. Jsme pověřeni k provázení pěstounů, propagovali jsme také myšlenky kampaně Dejme dětem rodinu a předávali informace o náhradní rodinné péči. Organizátorkám, Terce a Tamaře, mockrát děkujeme, že si vybrali právě naši organizaci.

Poděkování za dar

Nadace O2 poskytla naší organizaci finanční dar ve výši 88 888 Kč. Za tyto prostředky Dětské centrum Domeček, p.o. pořídilo sprchovací lehátko a pojízdný zvedák. Toto vybavení zkvalitní péči o děti se závažným postižením, kterým se v zařízení věnujeme a usnadní zdravotním sestřičkám práci při hygieně dětí. Velmi si vážíme každého daru, o to víc, že Nadace O2 si nás vybrala již opakovaně. Děkujeme.

Den rodin s otevřeným srdcem aneb spolu ruku v ruce

Dne 23.9.2023 jsme se zúčastnili v ostravském Trojhalí benefiční akce Moravskoslezského kraje s názvem „ Den rodin s otevřeným srdcem aneb spolu ruku v ruce“. V rámci této akce jsme prezentovali naše služby a byli jsme velmi potěšeni pozitivními ohlasy, kterých se nám dostalo.