Informace pro klienty o zpracování osobních údajů

 
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
 
Správce osobních údajů
 
Dětské centrum Domeček, příspěvková organizace
Jedličkova 5
700 30 Ostrava-Zábřeh

IČO 706 31 956

www.ddpd3.cz

pověřenec pro ochranu osobních údajů:

KLIMUS & PARTNERS s.r.o.
IČ 033 73 444
se sídlem Vídeňská 188/119d, Dolní Heršpice, 619 00 Brno
 
Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů:
 
Zákonných důvodem zpracování osobních údajů je
Plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl.6 odst.1 písm.b GDPR

Účelem zpracování
 • plnění povinností organizace dle zákona 372/2011 Sb., 359/1999 Sb., a zákon 500/ 2004 Sb., a souvisejících právních předpisů;
 • plnění zákonných povinností organizace jako zaměstnavatele;
 • pro účely uzavření a plnění smluv uzavřených organizací;
 • ochranu majetku organizace jako oprávněný zájem organizace;
 • marketingovou propagaci organizace;
 • výkon sociálně-právní ochrany dětí
 
Doba uchovávání údajů:
 
Správce uchovává osobní údaje:
Po dobu nezbytnou pro naplnění stanovených účelů v souladu se lhůtami uvedenými v příslušných právních předpisech, smlouvách, vnitřních předpisech organizace nebo v uděleném souhlasu. Po naplnění účelu zpracování je zpracování osobních údajů ukončeno, nicméně dokumenty podléhající archivaci jsou nadále uchovávány v souladu s příslušnými právními předpisy a spisovým a skartačním řádem organizace.
 
COOKIES
 
Na našich internetových stránkách používáme soubory „Cookies“ proto, abychom poskytli návštěvníkům větší pohodlí při jejich prohlížení. Soubory „cookies“ jsou malé textové soubory, které internetová stránky vytvoří ve Vašem zařízení v momentě, kdy na ně vstoupíte.

Naše internetové stránky používají jak tzv. „session cookies“, tak i tzv. „persistent cookies“.
 • Session cookies umožňují listovat jednotlivými záložkami našich stránek a pamatují si jakoukoliv informaci, kterou zde zadáte. Session cookie se automaticky smaže v okamžiku, kdy prohlížeč zavřete, nebo krátce poté.
 • Persistent cookies umožňují těmto internetovým stránkám pamatovat si Vaše preference a nastavení pro Vaši příští návštěvu a díky nim se např. nemusíte neustále přihlašovat. Persistent cookies po určitém nastaveném čase automaticky vyprší.

Naše internetové stránky používají cookies, které:
 • zlepšují výkon Internetových Stránek tím, že sbírají informace o způsobu, jakým je návštěvníci používají (např. které záložky jsou nejvíce navštěvované).
 • zvyšují funkčnost Internetových Stránek a přibližují je Vám tím, že nám umožňují si pamatovat Vaše dřívější volby. Tyto informace nicméně nejsou používány k Vaší identifikaci ani k zapamatování si toho, kde jste na internetu byli.
 • umožňují některým nástrojům pracovat, poskytují opatření proti spamům a také přístup k věkově omezenému obsahu; a
 • umožňují některým našim dodavatelům poskytovat služby, které ve vztahu k internetovým stránkám poskytují v našem zastoupení.

„Cookies“ nejsou viry. Jsou to pouze textové soubory, které neobsahují žádný program a vzhledem k tomu se ani nedají spustit jako program. Soubor „cookies“ se nemůže sám kopírovat a rozesílat po internetové síti. Váš internetový prohlížeč je však při každé návštěvě odešle internetové stránce, ke které patří, a ta se pak v internetovém prohlížeči zobrazí ve Vašem nastavení.

Pomocí souborů „cookies“ dokážeme v obecné rovině také zaznamenávat statistické údaje o chování návštěvníka těchto internetových stránek. Díky tomu je můžeme cíleně přizpůsobovat Vašim zájmům a požadavkům.

„Cookies“ nám pomáhají při identifikaci zvlášť populární či problémové části internetových stránek, není je ale možné spojit s konkrétním uživatelem.

Soubory „cookies“ dále využíváme i pro účely Vaší autentizace, tedy pro to, abychom jejich prostřednictvím eliminovali nutnost zadávání identifikačních údajů o Vaší osobě při každém dalším Vašem vstupu na internetové stránky. Současně je používáme i pro účely uzpůsobení internetových stránek dle Vašich potřeb, tedy např. pro to, aby se Vám internetové stránky nadále zobrazovaly ve Vámi zvoleném jazyce či v určité grafické úpravě.

Tyto internetové stránky si samozřejmě můžete prohlížet i bez souborů „cookies“, je však možné, že některé jejich funkčnosti budou omezené a komfort používání se sníží. Většina prohlížečů tyto soubory akceptuje automaticky, jejich ukládání je však možno zabránit tak, že v nastaveních prohlížeče zvolíte možnost „neakceptovat cookies“. Soubory „cookies“, které se na Vašem zařízení již uložily, můžete také kdykoliv vymazat. Přesné nastavení této funkce zjistíte pomocí „nápovědy“ Vašeho prohlížeče.

Používáním internetových stránek vyjadřujete souhlas s použitím souborů „cookies“ výše uvedeným způsobem.
 
Vaše práva:
 
1. za podmínek stanovených v GDPR máte
 • Právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl.15 GDPR
 • Právo na opravu osobních údajů dle čl 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR
 • Právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR
 • Právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
 • Právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce

2. dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.
 
Podmínky zabezpečení osobních údajů:
 
Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména pomocí hesla, antivirového programu a záloh.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4.2020