+420 595 705 301

Dětský domov pro děti do 3 let

Dětské centrum Domeček poskytuje zdravotní služby a zaopatření dětem zpravidla do 3 let věku, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování zdravotní péče ve formě lůžkové péče a které nemohou vyrůstat v rodinném prostředí, zejména dětem týraným, zanedbávaným, zneužívaným a nebo dětem zdravotně postiženým. Kapacita Dětského centra Domeček je 22 lůžek. 

Děti mohou být do dětského domova pro děti do 3 let umístěny na základě soudního rozhodnutí, nebo smlouvy se zákonným zástupcem dítěte. K poskytování služeb dětským domovem pro děti do 3 let věku na základě smlouvy se vyžaduje souhlas obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle § 16b zákona o sociálně-právní ochraně dětí. 

Dále poskytujeme též ubytování ženám v průběhu těhotenství, je-li z důvodu jejich nepříznivé životní situaci ohroženo jejich zdraví.

Za pobyt dítěte, případně jeho průvodce, v zařízení se hradí příspěvek na úhradu zaopatření dítěte. Výše příspěvku je stanovena podle věku dítěte a řídí se vyhláškou o příspěvku na úhradu zaopatření dítěte a jeho průvodce v dětském domově pro děti do 3 let věku.