Dětské centrum v Ostravě – základní údaje

 
Dětské centrum Domeček poskytuje zdravotní služby a zaopatření dětem zpravidla do 3 let věku, které nemohou vyrůstat v rodinném prostředí, zejména dětem týraným, zanedbávaným, zneužívaným a ohroženým ve vývoji nevhodným sociálním prostředím, nebo dětem zdravotně postiženým.

Kapacita Dětského centra je 26 lůžek. Dále poskytujeme též ubytování ženám v průběhu těhotenství, je-li z důvodu jejich nepříznivé životní situaci ohroženo jejich zdraví.
 
 
 
 
Dětské centrum Domeček, Ostrava
 
 
 
 
Dětské centrum Domeček je příspěvkovou organizací Statutárního město Ostrava. V rámci Dětského centra provozujeme ambulanci praktického lékaře pro děti a dorost a rehabilitační ambulanci.

Naše zařízení je akreditovaným pracovištěm vzdělávacího programu MZ Ošetřovatelská péče v pediatrii a to pro odbornou praxi – OM 3 specializačního vzdělávání.

Zařízení má zpracován krizový plán pro případ podezření na nákazu COVID-19. Veškeré informace ke krizovému plánu podává ředitelka organizace.